News
Get the latest news & resources with Avast Insider

Utrustning för lastning och lossning inom livsmedelsindustrin

Vi erbjuderhelhetslösningar för livsmedelsindustrin och hanteringsutrustning förlivsmedelsfabriker och fiskefartyg, inklusive utveckling av produktionslinjer,fabrikslösningar samt enskilda enheter.

OUR MISSION

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book

Vi kan hjälpa dig med

Ingenjörsvetenskap
• Avdelning med 10 kvalificerade ingenjörer
• SolidWorks & AutoCad
• 3D-modellering, förberedelse av ritning

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Produktion
• Kapning, bockning, svetsning, montering, ytbehandling
• 6000 verkstadstimmar per månad i Litauen
• Certifierade TIG-svetsare

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Installationstjänst
• Utsedda serviceteam med 6 specialister
• Global tillgänglighet
• Snabb respons

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Varför välja oss:

Konkurrenskraftig prissättning
Minska kostnaden för produktion/teknik Ramavtal, fast prissättning, årsavtal & planering.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Test av tillväxtpotential
Outsourca produktionskapaciteten utan att utöka din egen verkstad samtidigt som du testar nya marknader eller produkter.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Diversifiering
Ha ett annat alternativ när du väljer leverantörer och minimera riskerna för att befintliga leverantörer inte uppfyller sina skyldigheter.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Gemensam upphandling
Möjlighet att använda Lavangos produkter för att tillhandahålla kompletta lösningar.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

2250+ färdigställdaprojekt
i fem branscher

numbers we are proud of

Skräddarsydda innovativa lösningar för kundensbehov

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book

2250+
FÄRDIGSTÄLLDAPROJEKT

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

10+
ERFARNAINGENJÖRER

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

20+
EXPORTLÄNDER

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

14+
ÅRSERFARENHET

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

2
TILLVERKNINGSANLÄGGNINGAR

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

7
FÖRSÄLJNINGSKONTOR

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Tjänster vi erbjuder

Vi p[ Lavango ärengagerade i designutveckling, tillverkning och installation avhögkvalitativ livsmedelsutrustning och utrustning för last- ochlossningsoperationer. Våra tjänster inkluderaruppgraderingar av befintliga anläggningar, utveckling av nya anläggningar ochlösningar för modernisering av utrustning och system. 

Våraingenjörer erbjuder kompletta såväl som delar av hantering avlivsmedelsutrustning. Vårt team består av 10 kvalificerade ingenjörer som kommer att skapa ritningaroch 3D-renderingar med hjälp av SOLIDWORKS programvara för en mängd olikaindustriella applikationer som möter dina behov inom livsmedelsindustrin ochtransporter. Ritningar testas med hjälp av fysiksimulering för att säkerställahögsta prestanda. Designen kan enkelt överföras och justeras enligt feedbackenfrån kunderna. Ritningar går till produktionsstadiet först efter att ha fåttkundens godkännande.

Genom att använda material av hög kvalitet kanvi producera individuell utrustning, produktionslinjer och utrustning för helaproduktionsanläggningen. Den huvudsakliga platsen för Lavango ligger i den friaekonomiska zonen i stadens hamn i Klaipeda. Platsen är idealiskt belägen intillhuvudtrafikleden Klaipeda-Vilnius. Avståndet till Klaipeda hamn är bara 8 km,till Klaipeda-Palanga internationella flygplats - 35 km, till Kaunas flygplats- 218 km och till Vilnius flygplats - 304 km österut. Därför har vi godakontakter med våra europeiska och skandinaviska kunder.

Vår anläggning i Litauen:
- 30 anställda i Litauen;
- 3200 kvm. av yta
- Utrustning för blästring av glas - Laserskärmaskin
- 2 kantpressar med CNC
- Hydraulisk sax för plåt med svängbalk
- 2 bandsågar
- 1 x 3,2 m max. brokranar

Vår anläggning i Vitryssland:
- 8 anställda
- 1200 kvm. av yta
- Kraftiga svarvar
- Kantpress med CNC/cyklisk svarv med CNC
- Hydrojetutrustning
- Hydraulisk böjsax
- Rätningsrullar
- Rullbockningsmaskin
- Bandsågar
- Fräsmaskiner
- 1 x 10 m max. lastbrokranar.

* Stängt av partnerskapet med Lavango BY i Vitryssland tills den militära konflikten i Ukraina är löst.

Vår anläggning i USA:
- 1375 kvm yta
- Vattenskärning
- Hydraulisk CNC kantpress
- Metallplåtsax
- 2x bandsågar
- 2x svarvar
- 2x fräsmaskiner
- Plåtvalsmaskiner

Korrekt installation är en viktig faktor förprestanda och hållbarhet för professionell livsmedelsutrustning. Vårahögutbildade tekniker kommer att montera utrustningen på din plats och utföratester för att säkerställa att den fungerar precis som den ska.  

Vi förser dig också gärna med nödvändigainstruktioner och utbildning om korrekt underhåll och användning avutrustningen, så att din fabrik kan producera produkter med maximal kapacitet. Vårt team är även certifieratför att utföra nödvändiga reparationer och inspektioner.

Våra produktionsanläggningar
i Litauen

Produkter vierbjuder

Vi ärengagerade i designutveckling, tillverkning och installation av högkvalitativ livsmedelsutrustningoch utrustning för last- och lossningsoperationer. Produkter från Lavangoinkluderar transportörer, skruvsystem, lyft-, förpacknings- robotutrustningsåväl som statiska konstruktioner och andra produkter. Utöver allt ovanståendeär distribuerarvi även annan livsmedelsutrustning såsom frysar och ugnar.

Transportöreranvänds för att förbättra effektiviteten i livsmedelsbearbetningsanläggningargenom att minska den tid som vanligtvis tillbringas på gångvägar. De är ocksåen utmärkt metod för att flytta föremål som är för tunga för människor. Transportörerger även säkerhet genom att hålla personalen borta från robotutrustning.Utrustningen kan användas för produktion av skaldjur, kött, grönsaker och drycker.

Skaldjur

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Kött

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Grönsaker

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Drycker

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Bageri

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Learn more about industries

Gravitationstran sportörer

Gravitationstransportörer använder tyngdkraften för attflytta produkter från en plats till en annan.Rullarna som är monterade på transportören roterarså attföremål glider Gravitationstransportörer, en av deenklaste typerna av transportörer, är också enutmärkt utgångspunkt för att ökaeffektiviteten i bearbetningsanläggningar.

Moduläratransportörer

Moduläratransportörer är mer komplexa transportörsystem. Kombinationen av moduler medolika transportörer gör det möjligt att utföra en nästan tredimensionellrörelse. Deras rörliga yta är perfekt för produkter av olika former ochtexturer. Vätska släpps igenom kedjans porösa yta.

Transportband

Transportbandflyttar föremål från ena änden till den andra med hjälp av ett band som är monteratpå tätt placerade rullar eller en hård platta. Olika hastighetsinställningargör den till en av de vanligaste transportörtyperna.

Skruvsystemetanvänds för att flytta och kyla matprodukter på samma gång. För fiskprodukter  används det också för blödning. Utrustningenkan användas för olika typer av skaldjur.

Learn more about industries

Blödningstank

En blödningstankär en idealisk lösning för fiskefartyg såväl som för fiskfabriker på land.Genom att hantera fisken varsamt, automatiserar tankarna mycket av urtagnings-och blödningsprocessen, vilket håller fisken färsk längre. Med tidskontroll ärdessa blödningstankar enkla att både använda och underhålla, och de är heltsäkra i drift.

Skaldjur

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Kött

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Kylbehållare

Kylbehållare ärden idealiska lösningen för att kyla nyfångad fisk eller skaldjur. Nedsänktkylsystem möjliggör kompakt, snabb och pålitlig kylning. Denna tanksäkerställer skonsam mathantering med full kontroll över kylningstiden.Batteriet är bekvämt och säkert att använda. Kyltemperatur upprätthålls av is-eller kallvattenvärmeväxlare.

Skaldjur

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Kött

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Grönsaker

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Statiskakonstruktioner hjälper till att garantera anställdas säkerhet och tillgång tillutrustning, samt säker montering och underhåll av utrustning som är nödvändigför livsmedelsindustrin. . Utrustningenkan användas för olika steg vid produktion av skaldjur, kött, grönsaker och drycker,såväl som i tillverkningsföretag.

Skaldjur

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Kött

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Grönsaker

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Drycker

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Bageri

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Learn more about industries

Plattform ochutrustning

Livsmedelsföretaganvänder plattformar för att göra det enkelt för anställda att komma åt högautrustningar. Till exempel behövde en av våra kunder en anpassadarbetsplattform och inspektionsstation. Kunden ville utöka området inne i denbefintliga livsmedelsfabriken och tillsammans med kunden kunde vi utöka denbefintliga utrustningen och lösa problemen som orsakades av det begränsadeutrymmet.

Vård

Det finns mångaområden som kan vara hala i livsmedelsbearbetnings- ochtillverkningsanläggningar på grund av rengöringsmetoder efter slaktbiprodukteroch/eller fett. För att säkerställa de anställdas säkerhet och för att följastrikta livsmedelssäkerhetsföreskrifter kan vi lägga helt hygieniska, halksäkragolv till problemområden. Områden runt vågen kan bli särskilt hala på grund avingredienser (våta eller torra) och diskprocesser.Baserat påsträckmetallens styrka som plattform ger våra gångvägsnät utmärkt grepp under skornaoch är en högpresterande lösning för gångvägar och ramper. De är noggranttestade för både funktionalitet och estetik.

Lyftanordningarminskar arbetsomkostnader, tid och utrumme som krävs för att förflytta  färdiga produkter och råvaror längsproduktionslinjen. Utrustningen kan användas för produktion av skaldjur, kött,grönsaker och drycker.

Skaldjur

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Kött

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Grönsaker

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Drycker

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Bageri

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Learn more about industries

Hydrauliskalyf
tanordningar

Detta är en typav lyftmaskin där kraften från hydraulvätska används för att höja och sänka enplattform utan att rycka eller använda komplex lyftutrustning. Hydraulkraften ien hydraulisk maskin är en komplex komponent som underlättade lyft av föremåloch människor. Hydrauliska lyftanordningar används i många branscher - frånfabrikstillverkning till medicinsk utrustning.

När de används pårätt sätt är dessa lyftanordningar idealiska för att transportera föremål ochmänniskor med varierande vikt från några centimeter över marken till över 30meter upp i luften.

Lådupptagning/lyftare

Lådupptagning/lyftare påskyndar den manuella hanteringen av gods, gör lyft enkelt och tidseffektivt. Lifter plockar upp lådor av alla former och storlekar, griper dem säkert, lastar eller lossar förpackade varor.

Tankförsörjnings
system

Inmatningen avråvaror styrs automatiskt med en hastighet som upprätthåller optimal prestandaför bearbetningslinjen, vilket ökar produktionsflödet.

Systemet säkerställerbättre hantering av råvaror samt skonsammare hantering av tankar. Detta gör detmöjligt att få lägre reparations- och utbyteskostnader. Ytterligare fördelar ärminskat lastarutnyttjande och minskad trafik. Ett sådant systemminskar även ytan i lastområdet där tankar staplas och hanteras automatiskt.

Och låt oss inte glömmaatt ett sådant system minskar området i lastområdet där tankar staplas ochhanteras automatiskt.

Stor låda med tippvagn

Box tipper är designad för att lossa eller mata processlinjer och maskiner. Utrustningen lutar lådorna eller produkterna och placerar dem exakt på önskat område.

Lyftanordningarminskar arbetsomkostnader, tid och utrumme som krävs för att förflytta  färdiga produkter och råvaror längsproduktionslinjen. Utrustningen kan användas för produktion av skaldjur, kött,grönsaker och drycker.
Skaldjur

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Kött

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Grönsaker

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Drycker

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Bageri

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Learn more about industries

Fundament

Fundament är en statisk konstruktion som används för montering av robotarmen. De är byggda starka för att motstå rörelser och tyngdtryck både från robotarmen och produkterna som armen rör sig.

Staket

Stängsel installeras för att skydda anställda från skador som kan uppstå om robotutrustningsarmen kan stängas under drift. De är enkla konstruktioner som markerar området och skyddar det från olyckor.

Gripare

Olika typer av gripdon kan monteras på robotarmen beroende på vilken typ av produkt som ska flyttas samt ytan. Gripare kan ha sugkoppar som plockar föremål med vakuum eller gripdon utrustade med fingrar för mer spröda föremål.

Automatiserapalleteringsprocessen med en robotlösning från vår isländska partner Samey. Medden senaste tillgängliga robotteknologin levererar Samey ett palleteringssystemför användning inom lax- och fiskindustrin.

Systemet är utformat för att staplaprodukter upp till 10 pallar per cell samtidigt och bearbeta produkter av olikastorlekar samtidigt.Systemet är skalbart och kan utökas med ytterligarerobotceller, vilket ökar både kapacitet och produktflexibilitet. Palleterings-och boxningsutrustning kan användas i de flesta produktions- ochhanteringsanläggningar, inklusive skaldjur, kött, grönsaker och drycker.

Skaldjur

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Kött

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Grönsaker

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Drycker

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Bageri

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Learn more about industries

Utrustning för stapling och avstapling

Hjälper till att effektivisera pall- eller lådorhanteringsprocessen - stapla och/eller stapla av ett brett utbud av produkter i valfritt antal konfigurationer för att möta dina specifika behov.

Lyften förlyftboxar

Lyften förlyftboxar är utformad för att transportera lådor av olika storlekar och typertill en given höjd. Lyften kan tillverkas i olika koncept efter kundensönskemål.

Högkvalitativa transportband

Från livsmedeltill tung industri, transportörer kan ha olika design, former, höjder, bredderoch vinklar: raka, böjda, Z-formade, lutande och många andra variationer, somär anpassade till kundens produktionskrav.

Learn more about industries

Skruvtransportör

En lutande skruvtransportör används för att flytta och höja bulkmaterial mellan olika nivåer och skjuta bearbetade varor med de roterande skruvbladen - den arbetar vanligtvis med en viss lutning. Korrekt design och konstruktion av denna utrustning kommer att ge många år av oavbruten service och produktivitet för en fabrik av alla storlekar.

Skaldjur

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Kött

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Grönsaker

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Experience a smarter way to move your shipments.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry

GROUND TRANSPORT

Experience a smarter way to move your goods.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Learn More

LEARN ABOUT US

Fast & Convinent

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book

Learn More

CONTENT SECTION

World-class companies trust us for their business

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry

Date
6/10/2022
Lavango plant's extension building opened in Lithuania

The food industry equipment production group Lavango opened the second production building in the territory of Klaipėda Free Economic Zone.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

2022-05-27
5/16/2022
By adjusting internal processes Lavango Engineering grew by 124 % in 2021

Lithuanian capital company Lavango Engineering, which manufactures food industry equipment, increased its revenue by 124 percent last year.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

2022-05-15
Date
4/19/2022
Lavango doubles production capacity and enters new markets

The food industry equipment production group Lavango will start the construction of the second production building in the territory of Klaipėda Free Economic Zone in the beginning of April.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

2021-03-18
Date
4/19/2022
Lavango is investing in the development of robotics solutions for the food industry in Iceland

Lithuanian-based Lavango group has just completed an investment agreement of an undisclosed amount in Iceland, by acquiring shares of the robotics company Samey.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

2021-09-29

Experience a smarter way to move your shipments.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry

Ta reda på mer om effektiv livsmedelsbearbetning.

sales@lavango.eu+370 46 247152

Experience a smarter way to move your shipments.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry